bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wnioski do pobrania

WNIOSKI

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków oraz montaż wodomierza głównego
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Wniosek o wydanie warunków technicznych na włączenie obiektu do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej/
Wniosek o zapewnienie dostawy wody /odbioru ścieków/
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Wniosek o zgłoszenie rozpoczęcia robót
Wniosek o zgloszenie zamiaru budowyOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 19.03.2019
Podpisał: Andrzej Nowak
Dokument z dnia: 21.10.2016
Dokument oglądany razy: 2 303