bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Bilanse finansowe

"Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, publikujemy sprawozdanie finansowe - BILANS Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami."

Rachunek zysków i strat jednostki
Bilans jednostkowy
Informacja dodatkowa GZK
Informacja dodatkowa załącznik nr 1
Informacja dodatkowa załącznik nr 2
Informacja dodatkowa załącznik nr 3
Zestawienie zmian w funduszu jednostkiOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Andrzej Nowak
Dokument z dnia: 06.05.2019
Dokument oglądany razy: 678