bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KONKURSY - OFERTY PRACY

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
główny księgowy
w wymiarze 1/2 etatu
w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Będzinie.

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późniejszymi zmianami) informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy :
główny księgowy w wymiarze 1/2 etatu w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Będzinie

została wybrana

Pani Grażyna Grzelka – zam. Będzino

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Grażyna Grzelka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia
i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata.
Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę
i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków
na stanowisku głównego księgowego.

Przewodniczący Komisji
Anna GłodnyOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 08.10.2019
Podpisał: Andrzej Nowak
Dokument z dnia: 26.09.2019
Dokument oglądany razy: 726